Online archief


Een van de belangrijkste elementen op een webpagina is de meta title ofwel het titel element. Het titel element wordt ook wel title-tag genoemd. Het titel element is één van de belangrijkste on-page factoren voor een zoekmachine. De titel dient de belangrijkste zoekwoorden van de desbetreffende pagina te bevatten. Ook wordt de titel getoond in de zoekresultaten van een zoekmachine. De titel kan dus ook helpen een gebruiker te overtuigen om op het zoekresultaat te klikken. Houd er rekening mee dat alleen de eerste 69 tekens van de meta title worden getoond in de zoekresultaten.


404 paginaVoor je website is het aan te raden een 404 pagina aan te maken met de website lay-out. Wanneer er dan door een bezoeker een niet bestaande pagina wordt opgevraagd, wordt er een alternatieve 404 pagina getoond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een pagina is verwijderd of hernoemd en de oude url niet geredirect is naar de nieuwe url. Google kan deze oude url nog in de index hebben staan of andere websites kunnen hier naar verwijzen. Hierdoor komen bezoekers dus uit op een 404 pagina. Op de 404 pagina dienen een aantal standaard punten aanwezig te zijn. Hierdoor zullen bezoekers minder snel afhaken en zoekmachines de kracht van oude en verkeerde links beter kunnen doorgeven aan de rest van de website. Tevens kan je met de 404 pagina nog meten vanaf welke domeinen er op het internet nog naar de 404 pagina wordt gelinkt en dit (laten) aanpassen.

Een goede 404 pagina voldoet aan de volgende punten:

Houd de lay-out van de website aan.
Laat de hoofdnavigatie (menu-items) van de website terugkomen.
Meld duidelijk dat de gevraagde pagina niet beschikbaar is; probeer daarbij niet de gebruiker het gevoel te geven dat deze zelf een fout heeft gemaakt.
Plaats een eventuele zoekfunctie duidelijk op de pagina.
Toon een set links naar de belangrijkste, relevante delen van de website.
Toon de gehele pagina boven de vouw. Dit komt er op neer dat alle (belangrijke) content binnen een hoogte van 580 pixels getoond moet worden.
Zorg dat de 404 pagina een server response header 404 geeft. Dus geen tussentijdse redirects naar de error pagina.
Laat bezoekers ook niet de homepage als 404 pagina uitkomen.


geotargetingAls een website in verschillende talen wordt aangeboden, is het belangrijk dat de bezoeker de juiste taal te zien krijgt, dit is te verzorgen middels geotargeting. Google linkt websites met een landspecifiek top level domain (bijvoorbeeld .nl) automatisch aan het betreffende land. Echter websites met een generiek top level domain (zoals .eu, .com, .org) zijn niet gekoppeld aan een specifiek land. Binnen het hulpprogramma voor webmaster van Google is het mogelijk om een website met een generiek top level domain te koppelen aan een bepaald land. Met geotargeting is ook mogelijk een deel van een website te koppelen aan een specifiek land, echter dan is het belangrijk dat de structuur dan goed is opgebouwd. Dit houd in dat elke taal onder een aparte “folder” te bereiken is. Werkt hierbij vanuit SEO oogpunt altijd met “folders” dus: http://www.domein.com/nl/, http://www.domein.com/en/, http://www.domein.com/de/ etc. in plaats van subdomeinen zoals http://nl.domein.com, http://en.domein.com, http://de.domein.com. Subdomeinen ziet Google als afzonderlijke domeinen, hiervoor dien je dus ook afzonderlijk kracht (autoriteit) op te bouwen. Als je werkt met folders, hoef je maar voor 1 hoofddomein te werken aan je autoriteit. Als subdomeinen niet noodzakelijk zijn, is mijn advies vanuit SEO oogpunt ook om hier niet mee te werken.


Een goede sitemap is erg belangrijk. Met een sitemap wordt het de zoekmachines makkelijker gemaakt om alle webpagina’s te indexeren. Dit sneller laten indexeren van de website kan middels een XML sitemap. In de XML sitemap kunnen alle pagina’s binnen de structuur van de website worden opgenomen. Vele CMS systemen genereren tegenwoordig automatisch een XML sitemap. Zodra er dan een nieuwe pagina wordt aangemaakt, wordt deze nieuwe pagina direct opgenomen in de XML sitemap. De zoekmachine spider kan bij het raadplegen van de XML sitemap vervolgens direct zien dat er een nieuwe pagina is aangemaakt.

Elke zoekmachine gaat op geheel eigen wijze opzoek naar de XML sitemap van de website. Google, Yahoo, Live en Ask hebben hiervoor een speciale regel in de robots.txt bedacht. Middels deze regel in het robots bestand kan de locatie van de XML sitemap aangegeven worden. Deze regel is simpel en kan je eventueel zelf toevoegen: Sitemap: http://www.uwdomein.nl/sitemap.xml. Google dien je zelf even te attenderen op de locatie van de XML sitemap, dit kan via de Google Webmaster Tool. Hiervoor moet dan wel een Google account aangemaakt worden. Meer informatie hiervoor kan je lezen via het Hulpprogramma voor webmasters.

Genereert je website niet automatisch een XML sitemap, dan kan je deze zelf aanmaken. Dit kan via de XML Sitemap Generator. Nadat je de XML sitemap hebt aangemaakt en gedownload, kopieer je deze naar de root van de server. De sitemap is vervolgens bereikbaar via: http://www.uwdomein.nl/sitemap.xml. Test dit na plaatsing ook altijd even!

HTML sitemap

Tot slot is het voor kleinere websites ook mogelijk een HTML sitemap aan te maken. Een HTML sitemap helpt de zoekmachine eveneens bij het crawlen van de website en de gebruiker bij het vinden van webpagina’s. De HTML sitemap dient dan minimaal vanaf de homepage gelinkt te worden en er mogen niet meer dan 200 links op staan.

Als voorbeeld vindt je de XML sitemap van online-marketing.nu hier: XML sitemap.


De URL structuur van een website moet zo eenvoudig mogelijk zijn. De inhoud moet zo zijn georganiseerd dat de URL’s logisch zijn opgebouwd en begrijpelijk zijn (met leesbare woorden in plaats van id-nummers). Zoekmachines kunnen de inhoud van een url ‘lezen’ en begrijpen waar de betreffende pagina over gaat. Naast dat zoekmachines beter begrijpen waar de pagina binnen de website overgaat, kan een leesbare url ook de bezoekers helpen. Wanneer bijvoorbeeld iemand zoekt naar informatie over een houten vloer, helpt een URL als http://www.domein.nl/houten-vloeren een ‘zoeker’ te beslissen om op die link te klikken. Een URL als http://www.domein.nl/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1 is dus veel minder aantrekkelijk voor gebruikers en voor zoekmachines.

Gebruik daarnaast interpunctie in de URL’s. De URL http://www.domein.nl/houten-vloeren is veel nuttiger voor een zoekmachine dan http://www.domein.nl/houtenvloeren. Het is wel aan te raden aan koppeltekens (-) in plaats van onderstrepingtekens (_) in URL’s te gebruiken, omdat de zoekmachine woorden met onderstrepingstekens als 1 woord ziet. In het geval van de houten vloeren wordt een http://www.domein.nl/houten_vloeren alleen gevonden wanneer er gezocht wordt op “houten_vloeren”. http://www.domein.nl/houten-vloeren zal gevonden worden wanneer er gezocht wordt op “houten vloeren”, maar ook wanneer er gezocht wordt op “houten vloer”.

Het gebruik van hoofdletters kan ook problemen opleveren; http://www.domein.nl/Houten-Vloeren/ wordt als een andere URL beschouwd dan http://www.domein.nl/houten-vloeren/. Ben dus tot slot altijd consequent in het gebruik van slashes en extensies achter een url.

Voorbeeld URL structuur

Onderstaand een voorbeeld van een juiste implementatie van de URL structuur, klik op de afbeelding om deze URL structuur te bekijken.

url structuur


Een bezoeker kan op verschillende manieren op een website binnen komen. Wanneer een bezoeker via een dieperliggende pagina op de website komt, kan het zijn dat het niet meteen duidelijk is hoe de structuur van de website eruit ziet. Een bezoeker wil zich oriënteren en weten waar hij/zij zich bevindt binnen de website. Naast het feit dat breadcrumbs een goede bijdrage leveren aan de oriëntatie van een bezoeker helpt dit ook om zoekmachines beter de hiërarchie van de website te laten begrijpen. Het versterkt direct de interne sitestructuur. Ook kunnen de breadcrumbs getoond worden in de zoekresultaten, hierdoor valt de website meer op dan de overige resultaten, waardoor er eerder op geklikt wordt.

Implementatie breadcrumbs

Door breadcrumbs te implementeren volgens de Microdata of RDFa methode zal Google deze breadcrumbs ook als zodanig herkennen. Voor meer informatie over de implementatie van breadcrumbs volgens de Microdata of RDFa methode in je website, neem een kijkje op de support website van Google zelf: Google Support.

breadcrumbs


Op elke pagina van een website staat veelal linksboven het logo van de website (homepage logo). Dit is ook vaak de link die Google als eerste tegenkomt op de pagina. Daarmee is deze ‘logo-link’ de belangrijkste interne link voor optimalisatie van de homepage (omdat deze homepage logo met link op alle pagina’s van de website staat en al deze links naar de homepage verwijzen). De linkkracht van een pagina werkt namelijk altijd naar beide kanten, naar dieperliggende pagina’s maar ook naar bovenliggende pagina’s. Omdat deze link meestal in een afbeelding is verwerkt, is het van belang dat de ALT-tag van deze afbeelding wordt voorzien van het belangrijkste zoekwoord waarmee de homepage wordt geoptimaliseerd. Mocht dit geen afbeelding zijn, maar uitsluitend een tekstlink, voorzie dan de title-tag van het belangrijkste zoekwoord.

Voorbeeld homepage logo

In onderstaand voorbeeld is de homepage en het homepage logo geoptimaliseerd voor het zoekwoord ‘parkeermanagementsystemen’. Hierdoor is deze website met de homepage in Google vindbaar op eigen naam ‘IP Parking’ en op de allesomvattende zoekterm van de bedrijfsactiviteit namelijk parkeermanagementsystemen. Onderstaand een voorbeeld van een juiste implementatie van het homepage logo, klik op de afbeelding en ga met de muis over het homepage logo (linksboven) om dit te bekijken.

homepage logo


De sitestructuur van een website dient helder en overzichtelijk te zijn, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdcategorieën en subcategorieën. Een goede sitestructuur zorgt voor een duidelijke navigatie voor de bezoeker en voor een goede overflow van de linkkracht (PageRank). De homepage is vaak de pagina met de hoogste PageRank omdat daar de meeste externe links naar toe verwijzen en daardoor de sterkste pagina van de website is. De kracht van een pagina wordt door een goede link-structuur doorgegeven aan de onderliggende pagina’s. Hoeveel kracht een bestemmingspagina krijgt hangt af van het aantal linkjes die staan op de pagina waar vanaf gelinkt wordt. Het is vergelijkbaar met het delen van een taart. Wanneer een taart door twee gedeeld wordt heeft iedereen een groter stuk dan wanneer de taart door tien gedeeld wordt. Om zo veel mogelijk stukjes taart (linkkracht) te krijgen, is het belangrijk dat de belangrijke pagina’s hoog in de hiërarchie van de sitestructuur staan en dat er vanaf meerdere pagina’s naar gelinkt wordt. Gebruik voor alle links ‘a href’ en voorzie de links van een zogenoemde title-tag. Vermijd links in JavaScript of Flash. Links in JavaScript of Flash kunnen de zoekmachines niet indexeren.

Uiteindelijk kan een website een diepe of een platte sitestructuur hebben. Beide sitestructuren hebben voor- en nadelen.

Platte sitestructuur

Een platte sitestructuur houdt in dat alle pagina’s vanaf de homepage gelinkt worden. Zie het voorbeeld hieronder. Zoals eerder verteld is de homepage de sterkste pagina van je website. Vanuit SEO oogpunt kan het soms verstandig zijn om alle pagina’s direct vanaf de homepage te linken en dus een platte sitestructuur te hanteren.

platte sitestructuur

Diepe sitestructuur

Een diepe sitestructuur houdt in dat niet alle pagina’s direct vanaf de homepage bereikbaar zijn, maar dat er met categorieën en subcategorieën gewerkt wordt. Hiermee wordt een duidelijke hiërarchie aangegeven tussen de pagina’s. Hoger liggende pagina’s in de sitestructuur zijn belangrijker als dieperliggende pagina’s in de sitestructuur. Zie voorbeeld hieronder.

diepe sitestructuur

Overigens werkt linkkracht beide kanten op, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Het is dus niet per definitie zo dat pagina’s dieper in de sitestructuur organisch slechter presteren. Dit hangt mede nog af van inhoud, concurrentie op en inkomende links voor de betreffende pagina. Echter omdat meestal naar de homepage verwezen wordt zal bij deze pagina de meeste kracht liggen.

De keuze voor een platte of diepe sitestructuur hangt hoofdzakelijk af van het type website en de online doelstellingen met de website.


Zoekmachines hebben moeite om websites met frames te lezen. De sitestructuur wordt door de zoekmachines vaak verkeerd geïnterpreteerd. Dit komt omdat de navigatie van de webpagina’s veelal los van de content wordt aangeboden. Daarnaast wordt de kracht van de webpagina’s onderling minder goed doorgegeven met als gevolg dat de webpagina’s individueel minder goed presteren als webpagina’s zonder frames. Ook voor de gebruikers kan het gebruik van frames tot problemen leiden. Wanneer een gebruiker op een zoekresultaat klikt, krijgt deze alleen de desbetreffende pagina uit het frame te zien zonder de omliggende frames zoals bijvoorbeeld de navigatie. De gebruiker kan hierdoor niet verder door de website navigeren en zal hierdoor geneigd zijn de website weer te verlaten en terug te keren naar de zoekresultaten. Frames veroorzaken ook een probleem bij het opslaan van de website in de favorieten. Zodra gebruikers webpagina’s aan hun favorieten willen toevoegen, plaatsen ze ongemerkt een bookmark naar de homepage in plaats van de webpagina die op dat moment getoond wordt.

iFrames

Ook het gebruik van iframes is niet aan te bevelen wanneer je je website SEO wil optimaliseren. Een iframe wordt soms gebruikt wanneer er producten of andere website elementen van een externe bron worden ingeladen. Bijvoorbeeld wanneer je zonder content te creëren direct de producten van derden via je website inlaad en deze wil verkopen. Voor SEO doeleinden is het gebruik van iframes dus sterk af te raden. Google en andere zoekmachines kunnen deze iframes niet lezen en zien alles binnen het iframe niet als unieke content. Het wordt niet geïndexeerd en je kan er organisch dus ook niet mee presteren.

In onderstaand voorbeeld heb ik de producten van de Phabletshop middels een iframe ingeladen, op de Phabletshop kan je phablets vergelijken en online bestellen.

Hetgeen hierboven middels het iframe ingeladen wordt, wordt dus niet als zodanig op mijn website geïndexeerd. Voor de zoekmachines staat deze informatie niet hier, maar gewoon waar het oorspronkelijk hoort, bij de Phabletshop. Wil je je website of pagina’s dus SEO optimaliseren werk dan niet met frames of iframes.


Zoekmachines hebben moeite met het uitvoeren van een JavaScript; delen van de website die gegenereerd worden door middel van een JavaScript worden niet of slecht geïndexeerd. Het is hierbij dus van belang dat er geen content, belangrijke links of andere website elementen, zoals bijvoorbeeld de menu-items, door middel van JavaScript ingeladen worden. Google ondersteunt JavaScript sinds enige tijd in beperkte mate, maar deze ontwikkeling is nog in een vroeg stadium en verre van ideaal. Om indexatie problemen door de zoekmachines te voorkomen is het aan te raden om belangrijkste elementen van de website niet in JavaScript te maken.