Online archief


Heading tags h1, h2, h3 etc., zijn elementen die gebruikt worden om kopjes in webteksten aan te duiden. Door het gebruik van heading tags weet een zoekmachine dat een gedeelte van een webtekst waardevoller is dan de rest van de tekst. Het is niet zo dat een h1 altijd waardevoller is dan een h2, het ligt aan de structuur. Wanneer bijvoorbeeld alle kopjes in de webteksten h1 zijn dan weet de zoekmachine nog steeds niet welke het belangrijkste is. Gebruik daarom één keer een h1 tag en plaats daarin het belangrijkste kopje met de belangrijkste zoekwoorden van de betreffende pagina. Gebruik voor de overige kopjes de h2 tag en voor subkopjes van menu-items h3 tags.

Voorbeeld heading tags

Onderstaand een voorbeeld van de heading tags op de website van Dimensys. Rood omlijnd de h1, het belangrijkste onderwerp en zoekwoord van de betreffende pagina. Deze pagina binnen de website van Dimensys gaat in het geheel over ‘Enterprise Asset Management’. In de h2’s, groen omlijnd, komt het belangrijkste onderwerp en zoekwoord eveneens terug. Het terug laten komen van het zoekwoord in de h2 is niet verplicht, maar geeft de zoekmachine wel een duidelijk en eenduidig beeld waar de pagina inhoudelijk over gaat.

heading tags


Zoekmachines kunnen geen afbeeldingen of teksten die in een afbeelding verwerkt zijn lezen. Het is daarom af te raden om relevante content door middel van een afbeelding te tonen. Middels een ALT tag geef je de zoekmachine aan waar de betreffende afbeelding over gaat. Voorzie een afbeelding dus altijd van een relevante ALT tag. Plaats per pagina het belangrijkste zoekwoord(en) in de ALT tag van de afbeelding op de betreffende pagina. De ALT tags zijn erg belangrijk voor de zoekmachines, omdat ze een omschrijving geven van de afbeelding. Met behulp van de ALT-tag is het ook mogelijk om te gaan ranken in de zoekresultaten van de afbeeldingen.


De URL structuur van een website moet zo eenvoudig mogelijk zijn. De inhoud moet zo zijn georganiseerd dat de URL’s logisch zijn opgebouwd en begrijpelijk zijn (met leesbare woorden in plaats van id-nummers). Zoekmachines kunnen de inhoud van een url ‘lezen’ en begrijpen waar de betreffende pagina over gaat. Naast dat zoekmachines beter begrijpen waar de pagina binnen de website overgaat, kan een leesbare url ook de bezoekers helpen. Wanneer bijvoorbeeld iemand zoekt naar informatie over een houten vloer, helpt een URL als http://www.domein.nl/houten-vloeren een ‘zoeker’ te beslissen om op die link te klikken. Een URL als http://www.domein.nl/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1 is dus veel minder aantrekkelijk voor gebruikers en voor zoekmachines.

Gebruik daarnaast interpunctie in de URL’s. De URL http://www.domein.nl/houten-vloeren is veel nuttiger voor een zoekmachine dan http://www.domein.nl/houtenvloeren. Het is wel aan te raden aan koppeltekens (-) in plaats van onderstrepingtekens (_) in URL’s te gebruiken, omdat de zoekmachine woorden met onderstrepingstekens als 1 woord ziet. In het geval van de houten vloeren wordt een http://www.domein.nl/houten_vloeren alleen gevonden wanneer er gezocht wordt op “houten_vloeren”. http://www.domein.nl/houten-vloeren zal gevonden worden wanneer er gezocht wordt op “houten vloeren”, maar ook wanneer er gezocht wordt op “houten vloer”.

Het gebruik van hoofdletters kan ook problemen opleveren; http://www.domein.nl/Houten-Vloeren/ wordt als een andere URL beschouwd dan http://www.domein.nl/houten-vloeren/. Ben dus tot slot altijd consequent in het gebruik van slashes en extensies achter een url.

Voorbeeld URL structuur

Onderstaand een voorbeeld van een juiste implementatie van de URL structuur, klik op de afbeelding om deze URL structuur te bekijken.

url structuur


duplicate contentMet duplicate content wordt bedoeld dat er verschillende URL’s zijn met dezelfde content. Dit heeft als gevolg dat websites, of pagina’s binnen dezelfde website, die beschikken over dezelfde content met elkaar gaan concurreren. Om de index schoon te houden probeert Google zoveel mogelijk dubbele pagina’s uit de index te verwijderen. Spammers maken vaak gebruik van duplicate content trucjes door (andermans) content te kopiëren en deze content op verschillende domeinen te plaatsen in de hoop hiermee goede rankings te halen of meer verkeer te genereren. Hoewel duplicate content veelvuldig voorkomt op het web is dit in veel gevallen niet het resultaat van slechte intenties van webmasters, maar de manier waarop een site is gebouwd. Een site met veel duplicate content kan door de filters van Google opgemerkt worden en dit kan leiden tot een (automatische) verzwakking van de rankings in de zoekresultaten (ook al is er geen sprake van kwade opzet). Duplicate content wordt door de zoekmachines afgestraft door 1 van de 2 pagina niet of laag op te nemen in de zoekresultaten. Het advies is dan ook om altijd voor elke webpagina binnen het domein nieuwe, relevante en unieke content te schrijven.