Online archief


Wanneer een tekstlink afkomstig is van een website met een hoge relevantie t.o.v. het onderwerp van de eigen pagina dan kan het zoekbegrip als linktekst en title-tag worden gebruikt. Wanneer de relevantie lager is, bij bijvoorbeeld een algemene bedrijfsgids of dergelijk, adviseer ik om vooral de bedrijfsnaam te gebruiken in de link vanaf de verwijzende website.

Voor interne tekstlinks is het advies altijd de title tag in te vullen en in de naam van de link zoveel mogelijk het betreffende zoekwoord te gebruiken. Voorbeeld: als een pagina geoptimaliseerd is voor de term ‘huurwoning Eindhoven’ en je wilt deze pagina intern linken vanuit een persbericht, menu-item of andere pagina, gebruik dan zoveel mogelijk de term ‘huurwoning Eindhoven’ als linktekst i.p.v. de tekst ‘klik hier’.

Voorbeeld tekstlinks

Zodra vanaf deze website gelinkt wordt naar de website van Wooninc, een woningcorporatie in Eindhoven, is het advies te linken met de bedrijfsnaam, Wooninc. Wanneer deze website een hoge relevantie met het onderwerp van Wooninc had, bijvoorbeeld als deze website was gegaan over ‘wonen in Eindhoven’ of ‘huurwoningen in Eindhoven’ dan had ik deze termen als linktekst en title-tag gebruikt.

tekstlinks


Heading tags h1, h2, h3 etc., zijn elementen die gebruikt worden om kopjes in webteksten aan te duiden. Door het gebruik van heading tags weet een zoekmachine dat een gedeelte van een webtekst waardevoller is dan de rest van de tekst. Het is niet zo dat een h1 altijd waardevoller is dan een h2, het ligt aan de structuur. Wanneer bijvoorbeeld alle kopjes in de webteksten h1 zijn dan weet de zoekmachine nog steeds niet welke het belangrijkste is. Gebruik daarom één keer een h1 tag en plaats daarin het belangrijkste kopje met de belangrijkste zoekwoorden van de betreffende pagina. Gebruik voor de overige kopjes de h2 tag en voor subkopjes van menu-items h3 tags.

Voorbeeld heading tags

Onderstaand een voorbeeld van de heading tags op de website van Dimensys. Rood omlijnd de h1, het belangrijkste onderwerp en zoekwoord van de betreffende pagina. Deze pagina binnen de website van Dimensys gaat in het geheel over ‘Enterprise Asset Management’. In de h2’s, groen omlijnd, komt het belangrijkste onderwerp en zoekwoord eveneens terug. Het terug laten komen van het zoekwoord in de h2 is niet verplicht, maar geeft de zoekmachine wel een duidelijk en eenduidig beeld waar de pagina inhoudelijk over gaat.

heading tags


Zoekmachines kunnen geen afbeeldingen of teksten die in een afbeelding verwerkt zijn lezen. Het is daarom af te raden om relevante content door middel van een afbeelding te tonen. Middels een ALT tag geef je de zoekmachine aan waar de betreffende afbeelding over gaat. Voorzie een afbeelding dus altijd van een relevante ALT tag. Plaats per pagina het belangrijkste zoekwoord(en) in de ALT tag van de afbeelding op de betreffende pagina. De ALT tags zijn erg belangrijk voor de zoekmachines, omdat ze een omschrijving geven van de afbeelding. Met behulp van de ALT-tag is het ook mogelijk om te gaan ranken in de zoekresultaten van de afbeeldingen.


Er zijn twee soorten meta tags die van invloed zijn op de zoekmachines. De “meta-description” en “meta-keywords”. De inhoud van deze meta tags wordt door de meeste zoekmachines niet gebruikt om de webpagina te waarderen. Deze meta tags helpen echter wel bij het maken van onderscheid tussen webpagina’s. Daarnaast wordt de meta description, mits goed ingevuld, gebruikt in de snippet van een zoekresultaat. Dat is het stukje beschrijvende tekst in een zoekresultaat. De meta description kan dus helpen bij het overtuigen van een bezoeker om op het zoekresultaat te klikken. Zorg per pagina dus altijd voor een relevante en unieke meta description van maximaal 156 tekens inclusief spaties en leestekens. Daarbij is het van belang dat het belangrijkste zoekwoord of zoekwoorden consistent terug komt in zowel de meta title als de meta description. Hierdoor begrijpt een zoekmachine, Google, beter het onderwerp (inhoud) van de betreffende pagina. Een meta description is dus eigenlijk niets anders als een korte samenvatting van de betreffende pagina.

De meta keywords zijn in de afgelopen jaren minder belangrijk geworden voor Google. Advies is om deze niet geheel vol te zetten met verschillende zoekwoorden, maar uitsluitend het belangrijkste zoekwoord van de betreffende pagina in te vullen. Andere zoekmachines kijken deels nog wel naar de meta keywords.

Wilt u zelf een goede meta description schrijven? De Mofo SEO Snippet optimizer kan je hier wellicht mee helpen.


Een van de belangrijkste elementen op een webpagina is de meta title ofwel het titel element. Het titel element wordt ook wel title-tag genoemd. Het titel element is één van de belangrijkste on-page factoren voor een zoekmachine. De titel dient de belangrijkste zoekwoorden van de desbetreffende pagina te bevatten. Ook wordt de titel getoond in de zoekresultaten van een zoekmachine. De titel kan dus ook helpen een gebruiker te overtuigen om op het zoekresultaat te klikken. Houd er rekening mee dat alleen de eerste 69 tekens van de meta title worden getoond in de zoekresultaten.


De URL structuur van een website moet zo eenvoudig mogelijk zijn. De inhoud moet zo zijn georganiseerd dat de URL’s logisch zijn opgebouwd en begrijpelijk zijn (met leesbare woorden in plaats van id-nummers). Zoekmachines kunnen de inhoud van een url ‘lezen’ en begrijpen waar de betreffende pagina over gaat. Naast dat zoekmachines beter begrijpen waar de pagina binnen de website overgaat, kan een leesbare url ook de bezoekers helpen. Wanneer bijvoorbeeld iemand zoekt naar informatie over een houten vloer, helpt een URL als http://www.domein.nl/houten-vloeren een ‘zoeker’ te beslissen om op die link te klikken. Een URL als http://www.domein.nl/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1 is dus veel minder aantrekkelijk voor gebruikers en voor zoekmachines.

Gebruik daarnaast interpunctie in de URL’s. De URL http://www.domein.nl/houten-vloeren is veel nuttiger voor een zoekmachine dan http://www.domein.nl/houtenvloeren. Het is wel aan te raden aan koppeltekens (-) in plaats van onderstrepingtekens (_) in URL’s te gebruiken, omdat de zoekmachine woorden met onderstrepingstekens als 1 woord ziet. In het geval van de houten vloeren wordt een http://www.domein.nl/houten_vloeren alleen gevonden wanneer er gezocht wordt op “houten_vloeren”. http://www.domein.nl/houten-vloeren zal gevonden worden wanneer er gezocht wordt op “houten vloeren”, maar ook wanneer er gezocht wordt op “houten vloer”.

Het gebruik van hoofdletters kan ook problemen opleveren; http://www.domein.nl/Houten-Vloeren/ wordt als een andere URL beschouwd dan http://www.domein.nl/houten-vloeren/. Ben dus tot slot altijd consequent in het gebruik van slashes en extensies achter een url.

Voorbeeld URL structuur

Onderstaand een voorbeeld van een juiste implementatie van de URL structuur, klik op de afbeelding om deze URL structuur te bekijken.

url structuur


Een bezoeker kan op verschillende manieren op een website binnen komen. Wanneer een bezoeker via een dieperliggende pagina op de website komt, kan het zijn dat het niet meteen duidelijk is hoe de structuur van de website eruit ziet. Een bezoeker wil zich oriënteren en weten waar hij/zij zich bevindt binnen de website. Naast het feit dat breadcrumbs een goede bijdrage leveren aan de oriëntatie van een bezoeker helpt dit ook om zoekmachines beter de hiërarchie van de website te laten begrijpen. Het versterkt direct de interne sitestructuur. Ook kunnen de breadcrumbs getoond worden in de zoekresultaten, hierdoor valt de website meer op dan de overige resultaten, waardoor er eerder op geklikt wordt.

Implementatie breadcrumbs

Door breadcrumbs te implementeren volgens de Microdata of RDFa methode zal Google deze breadcrumbs ook als zodanig herkennen. Voor meer informatie over de implementatie van breadcrumbs volgens de Microdata of RDFa methode in je website, neem een kijkje op de support website van Google zelf: Google Support.

breadcrumbs