De URL structuur van een website moet zo eenvoudig mogelijk zijn. De inhoud moet zo zijn georganiseerd dat de URL’s logisch zijn opgebouwd en begrijpelijk zijn (met leesbare woorden in plaats van id-nummers). Zoekmachines kunnen de inhoud van een url ‘lezen’ en begrijpen waar de betreffende pagina over gaat. Naast dat zoekmachines beter begrijpen waar de pagina binnen de website overgaat, kan een leesbare url ook de bezoekers helpen. Wanneer bijvoorbeeld iemand zoekt naar informatie over een houten vloer, helpt een URL als http://www.domein.nl/houten-vloeren een ‘zoeker’ te beslissen om op die link te klikken. Een URL als http://www.domein.nl/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1 is dus veel minder aantrekkelijk voor gebruikers en voor zoekmachines.

Gebruik daarnaast interpunctie in de URL’s. De URL http://www.domein.nl/houten-vloeren is veel nuttiger voor een zoekmachine dan http://www.domein.nl/houtenvloeren. Het is wel aan te raden aan koppeltekens (-) in plaats van onderstrepingtekens (_) in URL’s te gebruiken, omdat de zoekmachine woorden met onderstrepingstekens als 1 woord ziet. In het geval van de houten vloeren wordt een http://www.domein.nl/houten_vloeren alleen gevonden wanneer er gezocht wordt op “houten_vloeren”. http://www.domein.nl/houten-vloeren zal gevonden worden wanneer er gezocht wordt op “houten vloeren”, maar ook wanneer er gezocht wordt op “houten vloer”.

Het gebruik van hoofdletters kan ook problemen opleveren; http://www.domein.nl/Houten-Vloeren/ wordt als een andere URL beschouwd dan http://www.domein.nl/houten-vloeren/. Ben dus tot slot altijd consequent in het gebruik van slashes en extensies achter een url.

Voorbeeld URL structuur

Onderstaand een voorbeeld van een juiste implementatie van de URL structuur, klik op de afbeelding om deze URL structuur te bekijken.

url structuur