De sitestructuur van een website dient helder en overzichtelijk te zijn, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdcategorieën en subcategorieën. Een goede sitestructuur zorgt voor een duidelijke navigatie voor de bezoeker en voor een goede overflow van de linkkracht (PageRank). De homepage is vaak de pagina met de hoogste PageRank omdat daar de meeste externe links naar toe verwijzen en daardoor de sterkste pagina van de website is. De kracht van een pagina wordt door een goede link-structuur doorgegeven aan de onderliggende pagina’s. Hoeveel kracht een bestemmingspagina krijgt hangt af van het aantal linkjes die staan op de pagina waar vanaf gelinkt wordt. Het is vergelijkbaar met het delen van een taart. Wanneer een taart door twee gedeeld wordt heeft iedereen een groter stuk dan wanneer de taart door tien gedeeld wordt. Om zo veel mogelijk stukjes taart (linkkracht) te krijgen, is het belangrijk dat de belangrijke pagina’s hoog in de hiërarchie van de sitestructuur staan en dat er vanaf meerdere pagina’s naar gelinkt wordt. Gebruik voor alle links ‘a href’ en voorzie de links van een zogenoemde title-tag. Vermijd links in JavaScript of Flash. Links in JavaScript of Flash kunnen de zoekmachines niet indexeren.

Uiteindelijk kan een website een diepe of een platte sitestructuur hebben. Beide sitestructuren hebben voor- en nadelen.

Platte sitestructuur

Een platte sitestructuur houdt in dat alle pagina’s vanaf de homepage gelinkt worden. Zie het voorbeeld hieronder. Zoals eerder verteld is de homepage de sterkste pagina van je website. Vanuit SEO oogpunt kan het soms verstandig zijn om alle pagina’s direct vanaf de homepage te linken en dus een platte sitestructuur te hanteren.

platte sitestructuur

Diepe sitestructuur

Een diepe sitestructuur houdt in dat niet alle pagina’s direct vanaf de homepage bereikbaar zijn, maar dat er met categorieën en subcategorieën gewerkt wordt. Hiermee wordt een duidelijke hiërarchie aangegeven tussen de pagina’s. Hoger liggende pagina’s in de sitestructuur zijn belangrijker als dieperliggende pagina’s in de sitestructuur. Zie voorbeeld hieronder.

diepe sitestructuur

Overigens werkt linkkracht beide kanten op, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Het is dus niet per definitie zo dat pagina’s dieper in de sitestructuur organisch slechter presteren. Dit hangt mede nog af van inhoud, concurrentie op en inkomende links voor de betreffende pagina. Echter omdat meestal naar de homepage verwezen wordt zal bij deze pagina de meeste kracht liggen.

De keuze voor een platte of diepe sitestructuur hangt hoofdzakelijk af van het type website en de online doelstellingen met de website.