Organische sitelinks worden veelal door Google automatisch weergegeven wanneer er gezocht wordt op de eigen naam. Deze organische sitelinks worden bepaald op basis van belang van de betreffende pagina. Helaas kan dit (nog) niet naar eigen voorkeur worden aangepast. Wel kunnen de URL’s van de organische sitelinks worden verlaagd. Dit kan in het webmasterhulpprogramma van Google. Met het verlagen hiervan haal je dus eigen ongewenste organische resultaten weg, maar je kan dit dan zelf niet vervangen voor wat gewenst is. Dit bepaalt Google uiteindelijk weer. Voorbeelden van ongewenste organische sitelinks kunnen de sitemap, disclaimer of algemene voorwaarden zijn. Meer informatie over deze organische sitelinks leest u via Google support.