Er zijn twee soorten meta tags die van invloed zijn op de zoekmachines. De “meta-description” en “meta-keywords”. De inhoud van deze meta tags wordt door de meeste zoekmachines niet gebruikt om de webpagina te waarderen. Deze meta tags helpen echter wel bij het maken van onderscheid tussen webpagina’s. Daarnaast wordt de meta description, mits goed ingevuld, gebruikt in de snippet van een zoekresultaat. Dat is het stukje beschrijvende tekst in een zoekresultaat. De meta description kan dus helpen bij het overtuigen van een bezoeker om op het zoekresultaat te klikken. Zorg per pagina dus altijd voor een relevante en unieke meta description van maximaal 156 tekens inclusief spaties en leestekens. Daarbij is het van belang dat het belangrijkste zoekwoord of zoekwoorden consistent terug komt in zowel de meta title als de meta description. Hierdoor begrijpt een zoekmachine, Google, beter het onderwerp (inhoud) van de betreffende pagina. Een meta description is dus eigenlijk niets anders als een korte samenvatting van de betreffende pagina.

De meta keywords zijn in de afgelopen jaren minder belangrijk geworden voor Google. Advies is om deze niet geheel vol te zetten met verschillende zoekwoorden, maar uitsluitend het belangrijkste zoekwoord van de betreffende pagina in te vullen. Andere zoekmachines kijken deels nog wel naar de meta keywords.

Wilt u zelf een goede meta description schrijven? De Mofo SEO Snippet optimizer kan je hier wellicht mee helpen.