Het is mogelijk om aan de website een favicon.ico bestand toe te voegen. Het Favicon bestand geeft boven in de browser het logo van de website. Daarnaast helpt het bij de herkenning van de website zodra een bezoeker deze heeft opgeslagen in bijvoorbeeld de favorieten. Een goed favicon.ico is 16×16 pixels. Zelf een eigen favicon.ico voor de website maken? Ga dan naar de website: FavIcon Generator.

favicon