Met een deeplink kan je als publisher linken naar een specifieke pagina binnen de website van een adverteerder. Je kan hiermee dus zelf bepalen naar welke pagina binnen de website van de adverteerder je verwijst. Hierdoor kan je dus altijd de meest relevante pagina aan je websitebezoeker tonen.

Voordeel voor jezelf is daarbij dat de kans op conversie met de juiste deeplink vele malen groter is. De juiste, relevante pagina is dus goed voor je websitebezoek én verhoogt de kans op conversie.

Zelf deeplinks maken

Wil je zelf deeplinks maken? Binnen vrijwel alle affiliate netwerken is het mogelijk om zelf deeplinks aan te maken. De meeste affiliate netwerken hebben een eigen zogenoemde deeplink generator. Hierin kopieer je de gewenste URL van je adverteerder en de deeplink generator maakt automatisch de juiste affiliate link.